• 2024

  Enter Art Fair Copenhagen
  Paris Photo

 • 2023

  Enter Art Fair Copenhagen
  Paris Photo

 • 2022

  Paris Photo
  Art Bad Gastein
  paper positions berlin

 • 2021

  paper positions berlin

 • 2020

  Palm Beach Modern & Contemporary

 • 2019

  Art Miami
  Paris Photo
  Seattle Art Fair
  Palm Beach Modern & Contemporary

 • 2018

  Art Miami
  Paris Photo
  Seattle Art Fair
  Art Brussels
  Palm Beach Modern & Contemporary

 • 2017

  Art Miami
  ARCO
  Palm Beach Modern & Contemporary

 • 2016

  Art Miami
  ARCO

 • 2015

  Art Miami
  Drawing Now, Paris
  ARCO

 • 2014

  Art Miami
  Unseen Amsterdam
  Art International, Istanbul
  ARCO

 • 2013

  Pulse Miami
  Paris Photo
  Unseen Amsterdam
  ARCO

 • 2012

  Pulse Miami
  Paris Photo
  Art Cologne
  ARCO

 • 2011

  Pulse Miami
  Paris Photo
  Art Forum Berlin
  ARCO

 • 2010

  Cosmoscow
  Paris Photo
  Art Forum Berlin
  ARCO

 • 2009

  Scope, New York
  Paris Photo
  Art Forum Berlin
  Solo Project Basel
  ARCO

 • 2008

  Scope Miami
  Scope New York
  Art Forum Berlin
  Solo Project Basel

 • 2007

  Scope Miami
  Scope New York
  Art Forum Berlin
  DC Düsseldorf

 • 2006

  Scope Miami
  Scope London
  Art Forum Berlin
  Art Brussels

 • 2005

  Art Forum Berlin
  Art Cologne
  Art Brussels

 • 2004

  Art Forum Berlin

 • 2003

  Art Basel Miami Beach
  Art Forum Berlin

 • 2002

  Art Basel Miami Beach
  Art Forum Berlin

 • 2001

  Art Forum Berlin

 • 2000

  Art Forum Berlin